3D skenovanie interiéru budovy

2020-07-08T14:41:56+00:00

Objekt: 3D skevanie interiéru budovy Realizácia: 2020 Fotorealistické rendre z výstupov 3D skenovania a zamerania skutkového stavu historickej budovy pre dokumentáčné účely a rozšírenú realitu. (mesh s normálovými mapami a textúrou RGBA). Podobné 3D modely optimaluzujeme pre prácu v CAD a rendrovacích programoch, game enginoch (Windows, MAC, WebGL a aplikácie pre iOS a Android). [...]

Mapovanie mesta

2020-04-28T08:35:59+00:00

Objekt: Mapovanie mesta Realizácia: 2020 Ukážka vizualizácie rôznych vrstiev mračna bodov (klasifikácia, výšky, intenzita a RGB). Môžete vidieť postupný prechod z dát leteckého laserového skenovania LLS na blízku fotogrametriu. Dáta sú georeferencované v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv. Doplnením blízkej fotogrametrie do LSS získame dáta s niekoľkonásobne vysším rozlíšením. Využitie: presné meranie [...]

Zameranie budovy (Riaditeľstvo pôšt a telegrafov)

2020-04-22T07:54:42+00:00

Objekt: Zameranie budovy (Riaditeľstvo pôšt a telegrafov) Klient: Východoslovenské múzeum Realizácia: 2018, Košice Fotogrametrické skenovanie a 3D modelovanie budovy Riaditeľstva pôšt a telegrafov v Košiciach za účelom vytvorenia ich digitálnych kópií a vizualizácií.

Zameranie technológie a výrobnej haly (Cloetta)

2020-04-22T08:06:29+00:00

Objekt: Zameranie technológie a výrobnej haly (Cloetta) Klient: Cloetta Slovakia s.r.o. Realizácia: 2018, Levice Zameranie skutočného stavu haly. Vykonávanie geodetických prác, terestrického laserového skenovania a 3D modelovania za účelom tvorby a aktualizácie BIM (Informačného modelu budov) závodu u klienta Cloetta Slovakia s.r.o.. Požiadavka na vysokú presnosť a hustotu skenovania, 3D dokumentáciu potrubí, výrobnej linky, [...]

Zameranie a dokumentácia historickej budovy (Kaštieľ v Budmericiach)

2020-04-22T08:08:01+00:00

Objekt: Zameranie a dokumentácia historickej budovy (Kaštieľ v Budmericiach) Realizácia: 2018, Budmerice Zameranie skutočného stavu historickej pamiatky kombináciou fotogrametrie a terestrického laserového skenovania. Vytvorenie 2D výkresovej dokumentácie DWG na podklade ortomozaiky. Požiadavka na vysokú presnosť a možnosť merania plôch na fasáde (ortomozaike a DWG) potrebných na výpočet materiálu pri rekonštrukcii fasády. Projekt slúžil aj [...]

Zameranie skutkového stavu budovy Najvyššieho súdu SR

2020-04-22T07:45:12+00:00

Objekt: Zameranie skutkového stavu budovy Najvyššieho súdu SR Klient: GEO IGK, s.r.o. Realizácia: 2018, Bratislava Zameranie skutočného stavu fasády fotogrametrickým skenovaním v kombinácii s geodetickým zameraním. Vytvorenie 2D výkresovej dokumentácie DWG na podklade ortomozaiky, ktorá bola vytvorená fotogrametricky. Požiadavka na vysokú presnosť a možnosť merania plôch na fasáde (ortomozaike a DWG) potrebných na výpočet [...]

3D skenovanie technológie a výrobnej haly (Volkswagen)

2020-04-22T08:11:31+00:00

Objekt: 3D skenovanie technológie a výrobnej haly (Volkswagen Slovakia) Klient:BBI Int., a.s. Realizácia: 2018, Volkswagen Slovakia, Bratislava Zameranie skutočného stavu haly. Vykonávanie geodetických prác, terestrického laserového skenovania a 3D modelovania za účelom tvorby a aktualizácie BIM (Informačného modelu budov) závodu u klienta Volkswagen Slovakia, Bratislava. Požiadavka na vysokú presnosť a hustotu skenovania, 3D dokumentáciu [...]

Zameranie skutočného stavu fasády (Cvernovka)

2020-04-22T08:12:36+00:00

Objekt: Zameranie skutočného stavu fasády (Cvernovka) Klient: Realizácia: 2017, Cvernovka, Bratislava Zameranie skutočného stavu budovy a fasády bývalej Cvernovky. Vytvorenie výkresovej dokumentácie a 3D vizualizacií fasády v podobe videí a real-time virtuálnej prehliadky. Rozdiel medzi textúrou a trojuholníkovou sieťou.