Digitálna fabrika – Cloetta

2018-04-22T10:00:18+00:00

Objekt: Digitálna fabrika - Cloetta Klient: Cloetta Slovakia s.r.o. Realizácia: 2018, Levice Zameranie skutočného stavu haly. Vykonávanie geodetických prác, terestrického laserového skenovania a 3D modelovania za účelom tvorby a aktualizácie BIM (Informačného modelu budov) závodu u klienta Cloetta Slovakia s.r.o.. Požiadavka na vysokú presnosť a hustotu skenovania, 3D dokumentáciu potrubí, výrobnej linky, vzduchotechniky, konštrukčných [...]

Kaštieľ v Budmericiach

2018-12-09T13:39:48+00:00

Objekt: Kaštieľ v Budmericiach Realizácia: 2018, Budmerice Zameranie skutočného stavu historickej pamiatky kombináciou fotogrametrie a terestrického laserového skenovania. Vytvorenie 2D výkresovej dokumentácie DWG na podklade ortomozaiky. Požiadavka na vysokú presnosť a možnosť merania plôch na fasáde (ortomozaike a DWG) potrebných na výpočet materiálu pri rekonštrukcii fasády. Projekt slúžil aj pre účely zachovania kultúrneho dedičstva. [...]

Najvyšší súd SR

2018-04-22T10:08:32+00:00

Objekt: Budova Najvyššieho súdu SR Klient: GEO IGK, s.r.o. Realizácia: 2018, Bratislava Zameranie skutočného stavu fasády fotogrametrickým skenovaním v kombinácii s geodetickým zameraním. Vytvorenie 2D výkresovej dokumentácie DWG na podklade ortomozaiky, ktorá bola vytvorená fotogrametricky. Požiadavka na vysokú presnosť a možnosť merania plôch na fasáde (ortomozaike a DWG) potrebných na výpočet materiálu pri rekonštrukcii [...]

Digitálna fabrika – Volkswagen

2018-04-22T10:11:56+00:00

Objekt: Digitálna fabrika - Volkswagen Slovakia Klient:BBI Int., a.s. Realizácia: 2018, Volkswagen Slovakia, Bratislava Zameranie skutočného stavu haly. Vykonávanie geodetických prác, terestrického laserového skenovania a 3D modelovania za účelom tvorby a aktualizácie BIM (Informačného modelu budov) závodu u klienta Volkswagen Slovakia, Bratislava. Požiadavka na vysokú presnosť a hustotu skenovania, 3D dokumentáciu potrubí, vzduchotechniky, konštrukčných [...]

Zameranie, dokumentácia, 3D vizualizácia fasády

2018-04-22T10:19:34+00:00

Objekt: Zameranie, dokumentácia a 3D vizualizacia fasády (Cvernovka) Klient: Realizácia: 2017, Cvernovka, Bratislava Zameranie skutočného stavu budovy a fasády bývalej Cvernovky. Vytvorenie výkresovej dokumentácie a 3D vizualizacií fasády v podobe videí a real-time virtuálnej prehliadky. Rozdiel medzi textúrou a trojuholníkovou sieťou.

Archeologická lokalita: opevnená osada z doby bronzovej

2018-04-22T10:31:47+00:00

Objekt: Archeologická lokalita (opevnená osada z doby bronzovej) Klient: Katedra geodetických základov, Stavebná fakulta STU, Bratislava Realizácia: 2014,  obec Jablonec Fotogrametrické skenovanie terénu s minimálnymi zmenami morfológie povrchu, súčasť diplomovej práce