Loading...

Skenovanie mikro reliéfu

//Skenovanie mikro reliéfu
Skenovanie mikro reliéfu 2024-03-14T13:07:24+00:00

Špeciálnym prípadom makro fotogrametrie sú objekty s malou výškovou konfiguráciou. Ide prevažne o rovinné objekty s mikroskopickými prevýšeniami, ktoré nie je možné voľným okom pozorovať. Typické aplikácie sa dajú nájsť v archeológii, paleontológii, strojárstve, kriminalistike, kontrole kvality výrobkov a v ďalších iných.

Objekty s malou výškovou konfiguráciou

Fázy skenovania mikro reliéfu

Najnovšie technológie

Pozemná makro fotogrametria

Je to modifikácia pozemnej fotogrametrie. Makro fotogrametriu používame na zachytenie mikroskopických prevýšení, ktoré nie sú voľným okom pozorovateľné. Princíp tejto metódy spočíva v kombinácii pozemnej fotogrametrie s metódou nazývanou ako Focus stacking, pomocou ktorej je možné zväčšiť hĺbku ostrosti výslednej snímky.

Automatizovaná snímkovacia lavica

Naša snímkovacia lavica je vyvinutá tak, aby zber dát bol čo najrýchlejší a tým pádom aj finančné náklady boli čo najmenšie. Okrem automatizovaného procesu snímkovania tento systém ponúka aj možnosť odstránenia silných odleskov na objekte. Automatizované fotenie je zabezpečené pomocou krokového motora a makro koľajnice na posun fotoaparátu v smere osi senzora, rotačného stolíka, difúzneho stanu, fotoaparátu, bleskov a riadiaceho počítača.

Renderovanie

Renderovanie používame na realistické zobrazovanie 3D modelu v počítačovom prostredí. Nastavením správnych parametrov softvérového osvetlenia možno dosiahnuť zobrazovanie mikroskopických prevýšení terénu, ktoré by voľným okom alebo pomocou mikroskopu nebolo možné dosiahnuť.

Najmodernejšie technológie

Používame najmodernejšie technológie pozemnej fotogrametrie a panoramatického snímkovania. Na zber dát používame najmodernejšie fotoaparáty s APS-C a full-frame snímačmi od 16 do 50 Mpix a vysoko svetelné objektívy značiek Canon a Olympus. Výhodou použitia týchto technológií je, že ide o bezkontaktné metódy skenovania a tým pádom nedochádza k porušeniu povrchu skenovaného objektu. Doposiaľ sa na vizualizáciu objektov s malými prevýšeniami využívali výlučne 2D dáta (snímky), z ktorých nebolo možné určiť dostatočné množstvo informácii. 3D dáta sú však presnejšie a tretí rozmer dáva väčšiu výpovednú hodnotu pre výskumných pracovníkov z rôznych oblastí vedy.

Letecká fotogrametria
UAS / UAV
Pozemná fotogrametria
Laserové skenovanie
Geodetické práce
Softvérová podpora

Výstupy

Klientom dodávame 3D model objektu v štandardných súborových formátoch OBJ, WRML, STL. Z modelov vám vytvoríme aj hĺbkové mapy a rendre.

Na prezentačné účely Vám vieme z 3D modelov vyhotoviť rôzne animácie v podobe náletov, preletov, stereoskopických videí. Na požiadavku Vám 3D modely optimalizujeme a pripravíme pre virtuálnu a rozšírenú realitu. Je taktiež možné ich pripraviť aj na prezentáciu priamo v internetovom prehliadači bez potreby inštalácie pluginov.

O podpore iných výstupov alebo formátov nás neváhajte kontaktovať.

Ukážky našich prác

3D skenovanie mikro makro reliéfu fotogrametria
3D skenovanie reliéfu fotogrametria
3D skenovanie mikro reliéfu fotogrametria

Proces tvorby riešenia

1. STRETNUTIE

Stretnutie pri káve v našich priestoroch. Definujeme cieľ projektu.

2. PLÁNOVANIE

Naplánujeme postup prác a vyberieme najlepšiu možnú technológiu pre váš projekt.

3. SKENOVANIE

Vykonáme skenovanie daného územia vhodne zvolenou technológiou.

4. SPRACOVANIE

Vypracujeme 3D model a vypočítame potrebné údaje pre váš projekt.

5. ODOVZDANIE

Odovzdáme vám finálne vypracovaný projekt vo vami zvolenom formáte.

Sme tu pre vás!

Oslovili vás naše skúsenosti a jedinečné riešenia? Neváhajte nás kontaktovať a pridajte sa medzi našich spokojných klientov.