Loading...

Mobilné mapovanie

//Mobilné mapovanie
Mobilné mapovanie 2024-03-14T13:05:08+00:00

Mobilné mapovanie je proces zberu geo-priestorových dát z dopravných prostriedkov, ktoré sú vybavené pokročilými technológiami akými sú napríklad LIDAR, GNSS, IMU, fotogrametrické kamery a ďalšie. Všetky senzory sú integrované a vzájomne zosynchronizované aby poskytovali čo najpresnejšiu polohu vozidla v čase zberu 3D dát. Meraciu techniku vo väčšine prípadov montujeme na strechu špeciálne upraveného motorového vozidla, čím zabezpečujeme ideálnu polohu senzorov pre zber dát. Podľa potreby je možné túto technológiu umiestniť aj na iné dopravné prostriedky akými sú napríklad vlaky, električky, trolejbusy. Toto riešenie sa používa prípadoch kedy je potrebné zamerať koľaje alebo objekty, ktoré nie sú priamo prístupné z cestnej komunikácie.

Na zameranie stavieb používame najmodernejšie technológie a pracovné postupy laserového skenovania, fotogrametrie a geodetického zamerania. Tieto technológie nám umožňujú rýchlo zamerať skutkový stav budov s vysokou presnosťou a rozlíšením. Výstupy sú vhodným podkladom okrem dokumentácie skutočného vyhotovenia aj pre BIM modelovanie (Informačné modely budov).  Klientom dodávame výstupy v 2D a 3D formátoch.

Kubatura
Kubatura
Kubatura

Zameranie a dokumentácia skutočného stavu budov

Ukážky našich prác

Najmodernejšie technológie

Na zber dát používame najmodernejšie technológie leteckej a pozemnej fotogrametrie, laserového skenovania a bezpilotných prostriedkov (UAS). Výhodou použitia týchto technológií je, že ide o bezkontaktné metódy skenovania. To znamená, že nedochádza k narušeniu povrchu meraného objektu (skládky, násypu) vplyvom meracieho zariadenia alebo jej obsluhy, čím by došlo k prípadnej zmene tvaru diela. Je tiež možné zamerať nedostupné miesta, prípadne miesta s nebezpečným materiálom. Veľkou výhodou je, že terénne práce sú rýchle a teda časovo neobmedzujú ostatné stavebné činnosti v danej oblasti. Vďaka týmto technológiám sme schopní zachytiť aj malé detaily a deformácie povrchu, alebo stavieb.

Letecká fotogrametria
Mobilné mapovanie
Pozemná fotogrametria
Laserové skenovanie
Geodetické práce
Softvérová podpora

Výstupy

Klientom dodávame dokumentáciu skutočného vyhotovenia budovy v podobe 2D výstupov (pohľady, rezy, ortomozaiku) vo formátoch podporujúcich Autocad, Microstation a 3D výstupy v podobre plôch (Revit, Sketchup), mračna bodov alebo trojuhoľníkovej siete s fotorealistickou textúrou. Podľa potreby vytvoríme aj vizualizácie skutočného stavu formou videí, rendrov, príp. virtuálnej a rozšírenej reality. O podpore iných výstupov alebo formátov nás neváhajte kontaktovať.
Najnovšie technológie

Letecká fotogrametria

Túto technológiu využívame hlavne pri mapovaní väčších územných celkov. Na tento účel sme vyvinuli platformu so štyrmi fotoaparátmi umiestnenom na lietajúcom prostriedku.

UAS / UAV

Na mapovanie menších území, budov a v miestach kde je vyžadované väčšie rozlíšenie detailov využívame bezpilotné prostriedky, ktoré sú vybavené fotoaparátmi. V prípade potreby sú dáta dopĺňané pozemnými meračskými snímkami.

Laserové skenovanie

Pozemné laserové skenovanie využívame ako doplnkovú metódu zberu dát v miestach so slabými svetelnými podmienkami alebo v územiach s hustou vegetáciou.

Proces tvorby riešenia

1. STRETNUTIE

Stretnutie pri káve v našich priestoroch. Definujeme cieľ projektu.

2. PLÁNOVANIE

Naplánujeme postup prác a vyberieme najlepšiu možnú technológiu pre váš projekt.

3. SKENOVANIE

Vykonáme skenovanie daného územia vhodne zvolenou technológiou.

4. SPRACOVANIE

Vypracujeme 3D model a vypočítame potrebné údaje pre váš projekt.

5. ODOVZDANIE

Odovzdáme vám finálne vypracovaný projekt vo vami zvolenom formáte.

Sme tu pre vás!

Oslovili vás naše skúsenosti a jedinečné riešenia? Neváhajte nás kontaktovať a pridajte sa medzi našich spokojných klientov.