Loading...
Domov 2024-03-14T13:02:03+00:00

3D SKENOVANIE

Už od roku 2012 sa zaoberáme vývojom metód na tvorbu 3D modelov fotogrametrickým skenovaním. Fotogrametria sa zaoberá vytváraním trojrozmerných digitálnych modelov z obrazových dát (snímok).

Obrazové dáta sa získavajú pomocou kalibrovaných digitálnych fotoaparátov. Táto metóda skenovania vychádza z tzv. Počítačového videnia (Computer Vision), ktoré využíva obrazové body (pixely) digitálnych snímok na trojrozmernú rekonštrukciu objektov. 3D modely je teda možné ľubovoľne otáčať 360°, približovať, odďaľovať, vykonávať merania (napr. plôch, objemov, súradníc, vzdialeností).

Výstupom sú digitálne 3D modely objektov, ktoré sa dajú využiť napr. v stavebníctve, architektúre, archeológii, zachovávaní kultúrneho dedičstva, geodézii a kartografii, poľnohospodárstve, vede a technike, filmovom a hernom priemysle, reklame a v mnohých ďalších.

FOTOGRAMETRIA

Fotogrametrické skenovanie je našou hlavnou metódou zberu 3D dát, keď vytvárame 3D modely. V prípade potreby fotogrametrické dáta dopĺňame dátami z laserového skenovania, panoramatického snímkovania, prípadne z objektovej panorámy.

Výhoda fotogrametrie oproti iným metódam skenovania:

  • Je možné naskenovať objekty od mikroskopických až po územné celky v mierke 1:1.

  • Je zabezpečená fotorealistická textúra vo vysokom rozlíšení. 3D model je teda ofarbený reálnymi farbami z fotiek.

  • Možnosť skenovania aj pohybujúcich sa objektov (skenovanie ľudí a tvárí). V tomto prípade zber dát (fotiek) musí trvať maximálne stotinu sekundy.

  • Je možnosť čiastočnej a v niektorých prípadoch aj úplnej automatizácie procesu skenovania.

Najväčším problémom všetkých metód skenovania sú lesklé povrchy. My však máme vyvinuté postupy na odstránenie odleskov, čím zabezpečujeme kvalitné, geometricky presné a verné 3D modely.

Nedávne projekty, ktoré sme spracovali pre našich klientov

Názory našich klientov

Spolupráca firmy SCANSTUDIO s.r.o. so súkromnou výskumno-vývojovou spoločnosťou Scientica, s.r.o. priniesla  novú technológiu vysokokvalitnej 3D vizualizácie malých hmyzích objektov, ktorá je určená predovšetkým na sprístupnenie muzeálnych zbierok formou 3D modelov a objektových panorám širokej verejnosti. Vytvorený spôsob 3D vizualizácie je unikátny vďaka sofistikovanému systému snímania obrazových dát vo vysokom rozlíšení, ktoré umožňuje zväčšenie objektu, náhľad zo všetkých strán a jeho neobmedzený pohyb. Výstupy je možné zabezpečiť akémukoľvek záujemcovi cez webovské stránky a mobilné zariadenia. Vysoké rozlíšenie umožňuje prehliadanie veľmi malých detailov, čo zvýhodňuje vyvinutú technológiu pred ostatnými doteraz existujúcimi postupmi.

RNDr. Peter Takáč, PhD., Scientica, s.r.o.

S firmou SCANSTUDIO s.r.o. sa nám na SAV v spolupráci s veľkým medzinárodným zoskupením podarilo urobiť unikátne, prevratné v svetovom meradle, vizualizácie drobných makroskopických objektov vyhynutých živočíchov. Pripravili sme vôbec prvý optický (konfokálny; a aj interaktívny) 3D model fosílneho hmyzu (fosília drobnej neznámej bdochy z hlbokomorských sedimentov Cerovej v Karpatoch a fosília nového živorodého švába z treťohôr Kolorada v U.S.A.). Výlučne optickými metódami sa podarilo zrekonštruovať  štruktúry, ktoré nevidno ani voľným okom ani pod mikroskopom/lupou. Výsledný model je navyše vo väčšom rozlíšení ako ho vidíme aj my vedci priamo aj pod najlepšími mikroskopmi. Výsledky boli publikované v prestížnych medzinárodných indexovaných časopisoch a sú vysoko hodnotené zahraničnými expertami. Najkvalitnejšie výstupy sú v štádiu posudzovania.

Dr. Peter Vršanský, PhD (IIa), Ústav vied o zemi, Fyzikálny ústav a Ústav Zoologie SAV (vedúci UNESCO projektov v 63 krajínách)

Novinky na našom blogu

Proces tvorby riešenia

1. Stretnutie

Stretnutie pri káve v našich priestoroch. Definujeme cieľ projektu.

2. Plánovanie

Naplánujeme postup prác a vyberieme najlepšiu možnú technológiu pre váš projekt.

3. Skenovanie

Vykonáme skenovanie daného územia vhodne zvolenou technológiou.

4. Spracovanie

Vypracujeme 3D model a vypočítame potrebné údaje pre váš projekt.

5. Odovzdanie

Odovzdáme vám finálne vypracovaný projekt vo vami zvolenom formáte.

Sme tu pre vás!

Oslovili vás naše skúsenosti a jedinečné riešenia? Neváhajte nás kontaktovať a pridajte sa medzi našich spokojných klientov.