Loading...

Digitalizácia objektov

//Digitalizácia objektov
Digitalizácia objektov 2024-03-14T13:06:25+00:00

Digitalizácia objektov pomocou fotogrametrie má veľký význam pri zachovávaní kultúrneho dedičstva, tvorbe virtuálnych múzeí a galérií, digitálneho kabinetu, skenovaní strojárskych súčiastok alebo zariadenia interiérov. Vytvorené 3D modely alebo objektové panorámy slúžia aj ako podklad pre reštauračné práce, vytváranie replík a klonov a tiež poskytujú najspoľahlivejší záznam objektu pre prípad zničenia alebo straty.

Digitalizácia skenovanie solitérnych 3D objektov

Fázy digitalizácie objektov

Najnovšie technológie

Pozemná fotogrametria

Pri solitérnych objektov je pozemná fotogrametria našou hlavnou technológiou zberu dát. Princíp tejto metódy spočíva v určení relatívnej polohy fotoaparátov vzhľadom k skenovanému objektu, výpočtu hustého mračna bodov, trojuhoľníkovej siete (mesh) a jej textúry.

Infračervený skener

Infračervený skener používame na určenie mierky modelu s presnosťou na desatinu milimetra. Ide o kontaktný skener, ktorý funguje na princípe súradnicového meracieho stroja. Merajú sa body mimo objektu, aby nedošlo k narušeniu povrchu objektu.

Objektová panoráma

Objektová panoráma je jednoduchšou formou vizualizácie objektov ako 3D model, keďže výstupom sú 2D snímky. Nevýhodou je, že z týchto dát sa nedajú vykonávať podrobné merania, neobmedzené rotácie modelu. Výhodou je rýchlosť a jednoduchosť zberu dát, snímky vo vysokom rozlíšení a možnosť priblíženia na konkrétny detail. Ukážka objektovej panorámy.

Najmodernejšie technológie

Používame najmodernejšie technológie pozemnej fotogrametrie a panoramatického snímkovania. Na zber dát používame fotoaparáty s APS-C a full-frame snímačmi od 16 do 50 Mpix a vysoko svetelné objektívy značiek Canon a Olympus. Výhodou použitia týchto technológií je, že ide o bezkontaktné metódy skenovania. Solitérne objekty s rozmermi 2 x 2 x 1.5m skenujeme v našom ateliéry. Pre náročnejšie práce u zákazníka máme i prenosný difúzny stan a zábleskovú techniku. Pre rôzne typy povrchov (plast, drevo, kameň, kovy, látky) sme vyvinuli špeciálne pracovné postupy. Kombináciou fotogrametrického skenovania a kontaktného skenera sme schopní vytvoriť metricky správne 3D modely.

Letecká fotogrametria
UAS / UAV
Pozemná fotogrametria
Laserové skenovanie
Geodetické práce
Softvérová podpora

Výstupy

Klientom dodávame 3D model objektu v štandardných súborových formátoch OBJ, WRML, STL alebo objektové panoramatické snímky v súborových formátoch JPG, TIFF a iné. V prípade potreby modely pripravíme aj na 3D tlač.

Na prezentačné účely Vám vieme z 3D modelov vyhotoviť rôzne animácie v podobe náletov, preletov, stereoskopických videí. Na požiadavku Vám 3D modely optimalizujeme a pripravíme pre virtuálnu a rozšírenú realitu. Je taktiež možné ich pripraviť aj na prezentáciu priamo v internetovom prehliadači bez potreby inštalácie pluginov.

O podpore iných výstupov alebo formátov nás neváhajte kontaktovať.

Ukážky našich prác

Digitalizácia kultúrne dedičstvo
Digitalizácia solitérny objekt história múzea
Digitalizácia skenovanie solitérnych 3D objektov

Proces tvorby riešenia

1. STRETNUTIE

Stretnutie pri káve v našich priestoroch. Definujeme cieľ projektu.

2. PLÁNOVANIE

Naplánujeme postup prác a vyberieme najlepšiu možnú technológiu pre váš projekt.

3. SKENOVANIE

Vykonáme skenovanie daného územia vhodne zvolenou technológiou.

4. SPRACOVANIE

Vypracujeme 3D model a vypočítame potrebné údaje pre váš projekt.

5. ODOVZDANIE

Odovzdáme vám finálne vypracovaný projekt vo vami zvolenom formáte.

Sme tu pre vás!

Oslovili vás naše skúsenosti a jedinečné riešenia? Neváhajte nás kontaktovať a pridajte sa medzi našich spokojných klientov.