Loading...

3D skenovanie interiérov

//3D skenovanie interiérov
3D skenovanie interiérov 2024-03-14T13:05:58+00:00

Typickým využitím skenovania interiérov je 3D projektová dokumentácia, zisťovanie skutočných rozmerov realizácie stavby, BIM (Informačný model budovy), tvorba virtuálnych galérií a prehliadok pre realitné kancelárie. Výstupy sú aj vhodným podkladom pre ďalšie plánovanie interiéru.

Kubatúra krov

Fázy skenovania interiérov

Najnovšie technológie

Terestrické laserové skenovanie (TLS)

TLS je najvhodnejšou metódou na skenovanie interiérov a miest so zlými svetelnými podmienkami (napr. krov). Výhodou je presnosť, rýchlosť a hustota bodov. Pomocou tejto technológie je možné zamerať až 1 milión bodov za sekundu.

Pozemná fotogrametria

Túto technológiu používame na doplnenie dát z TLS. Využívame ju hlavne na zachytenie detailov s vysokým rozlíšením (napr. nábytok) alebo v častiach interiéru, kde by sa laserový skener nezmestil.

Panoramatické snímky

Panoramatické snímkovanie je z týchto troch metód najjednoduchšou, keďže výstupom sú 2D snímky a nie 3D model. Nevýhodou je, že z týchto dát sa nedajú vykonávať podrobné merania, neobmedzené pohyby v priestore a vytvárať 3D projektovú dokumentáciu. Výhodou je rýchlosť a jednoduchosť zberu a 360° panoramatické snímky vo vysokom rozlíšení. Ukážka panoramatickej snímky

Najmodernejšie technológie

Používame najmodernejšie technológie pozemnej fotogrametrie, laserového skenovania a panoramatického snímkovania. Výhodou použitia týchto technológií je, že ide o bezkontaktné metódy skenovania. To znamená, že nedochádza k narušeniu zariadenia interiéru vplyvom meracieho zariadenia alebo jej obsluhy. V prípade pozemnej fotogrametrie a panoramatického snímkovania používame full-frameové fotoaparáty s rozlíšením až 50 MPix, umiestnených na automatizovaných panoramatických hlavách. Taktiež používame výkonný zábleskový systém v miestach so zlými svetelnými podmienkami.

Letecká fotogrametria
UAS / UAV
Pozemná fotogrametria
Laserové skenovanie
Geodetické práce
Softvérová podpora

Výstupy

Klientom dodávame 3D model interiéru v štandardných súborových formátoch OBJ, WRML, STL alebo panoramatické snímky interiéru v súborových formátoch JPG, TIFF a iné.
Z výstupov vieme napríklad vypracovať vektorovú dokumentáciu v DWG, vykonať merania a výpočty konštrukčných prvkov alebo vytvoriť pôdorysy a nárysy.
Na prezentačné účely Vám vieme z 3D modelov vyhotoviť rôzne animácie v podobe náletov, preletov, stereoskopických videí. Na požiadavku Vám 3D modely optimalizujeme a pripravíme pre virtuálnu a rozšírenú realitu. Je taktiež možné ich pripraviť aj na prezentáciu priamo v internetovom prehliadači bez potreby inštalácie pluginov.
O podpore iných výstupov alebo formátov nás neváhajte kontaktovať.

Ukážky našich prác

3D skenovanie interiérov stavieb
3D skenovanie stavby
3D skenovanie budovy

Proces tvorby riešenia

1. STRETNUTIE

Stretnutie pri káve v našich priestoroch. Definujeme cieľ projektu.

2. PLÁNOVANIE

Naplánujeme postup prác a vyberieme najlepšiu možnú technológiu pre váš projekt.

3. SKENOVANIE

Vykonáme skenovanie daného územia vhodne zvolenou technológiou.

4. SPRACOVANIE

Vypracujeme 3D model a vypočítame potrebné údaje pre váš projekt.

5. ODOVZDANIE

Odovzdáme vám finálne vypracovaný projekt vo vami zvolenom formáte.

Sme tu pre vás!

Oslovili vás naše skúsenosti a jedinečné riešenia? Neváhajte nás kontaktovať a pridajte sa medzi našich spokojných klientov.