Loading...

Mapovanie území

//Mapovanie území
Mapovanie území 2024-03-14T13:05:21+00:00

Mapovanie územia má využitie v dokumentácii kultúrneho dedičstva, odkrývaní archeologických nálezísk, technickej dokumentácii stavieb (3D pasport), monitoringu zmien a posuvov, výpočte kubatúr, tvorbe 3D máp, DEM, DTM a ortofotomáp väčších územných celkov, mapovaní diaľnic a ulíc, digitalizácii stavieb a miest, 3D skenovaní budov.

3D mapovanie má veľký význam aj pri výpočte objemov skládok, keďže terénne práce sú efektívne, presné a rýchle. Výpočet kubatúr slúži na zistenie množstva privezeného alebo odvezeného materiálu v danom území, pre zistenie finančných nákladov potrebných pre odvoz a dovoz tohto materiálu a či tento objem zodpovedá hodnotám uvedených v projekte. Ukážka 3D modelu, na ktorej si pozriete výstup.

Kubatúra 3D model golf Skalica

Fázy mapovania

Ukážky našich prác

Najmodernejšie technológie

Na zber dát používame najmodernejšie technológie leteckej a pozemnej fotogrametrie, laserového skenovania a bezpilotných prostriedkov (UAS). Výhodou použitia týchto technológií je, že ide o bezkontaktné metódy skenovania. To znamená, že nedochádza k narušeniu povrchu meraného objektu (skládky, násypu) vplyvom meracieho zariadenia alebo jej obsluhy, čím by došlo k prípadnej zmene tvaru diela. Je tiež možné zamerať nedostupné miesta, prípadne miesta s nebezpečným materiálom. Veľkou výhodou je, že terénne práce sú rýchle a teda časovo neobmedzujú ostatné stavebné činnosti v danej oblasti. Vďaka týmto technológiám sme schopní zachytiť aj malé detaily a deformácie povrchu, alebo stavieb.

Letecká fotogrametria
UAS / UAV
Pozemná fotogrametria
Laserové skenovanie
Geodetické práce
Softvérová podpora

Výstupy

Klientom dodávame ortofotomapu a 3D model územia v štandardných súborových formátoch TIFF, JPEG + JGW, OBJ, WRML, STL, FBX, 3DS, DAE. Z výstupov vieme napríklad vypracovať vektorovú dokumentáciu území, stavieb, vykonať merania a výpočty kubatúr alebo vytvoriť rezy podľa požiadavky. Na prezentačné účely Vám vieme z 3D modelov vyhotoviť rôzne animácie v podobe náletov, preletov, stereoskopických videí. Na požiadavku Vám 3D modely optimalizujeme a pripravíme aj na prezentáciu pomocou virtuálnej a rozšírenej reality. O podpore iných výstupov alebo formátov nás neváhajte kontaktovať.
Kontakt

Povolenia na výkon leteckých prác:

Proces tvorby riešenia

1. STRETNUTIE

Stretnutie pri káve v našich priestoroch. Definujeme cieľ projektu.

2. PLÁNOVANIE

Naplánujeme postup prác a vyberieme najlepšiu možnú technológiu pre váš projekt.

3. SKENOVANIE

Vykonáme skenovanie daného územia vhodne zvolenou technológiou.

4. SPRACOVANIE

Vypracujeme 3D model a vypočítame potrebné údaje pre váš projekt.

5. ODOVZDANIE

Odovzdáme vám finálne vypracovaný projekt vo vami zvolenom formáte.

Sme tu pre vás!

Oslovili vás naše skúsenosti a jedinečné riešenia? Neváhajte nás kontaktovať a pridajte sa medzi našich spokojných klientov.