Loading...

Mikro a makro modely

//Mikro a makro modely
Mikro a makro modely 2024-03-14T13:07:11+00:00

Typickými aplikáciami skenovania makro a mikroskopických objektov sú 3D dokumentácia muzeálnych exponátov, entomológia, botanika, zoológia, školstvo, kriminalistika, kontrola kvality strojárskych súčiastok a reklama.

3D skenovanie dokumentácia mikro makro objektov

Fázy skenovania makro a mikro objektov

Najnovšie technológie

Pozemná makro fotogrametria

Je to modifikácia pozemnej fotogrametrie. Používame ju v prípadoch, kedy je potrebné dosiahnuť väčšiu hĺbku ostrosti. Najčastejšie sa táto metóda používa pri skenovaní objektov s rozmermi v milimetroch a centimetroch.

Automatizovaná snímkovacia lavica

Máme vyvinutú špeciálnu snímkovaciu lavicu na skenovanie makro a mikroskopických objektov. Tento systém slúži na odstránenie silných odleskov a automatizované fotenie. Systém pozostáva z krokového motora a makro koľajnice na posun fotoaparátu v smere osi senzora, rotačného stolíka, difúzneho stanu, fotoaparátu, bleskov a riadiaceho počítača.

Objektová panoráma

Objektová panoráma je jednoduchšou formou vizualizácie objektov ako 3D model, keďže výstupom sú 2D snímky. Nevýhodou je, že z týchto dát sa nedajú vykonávať podrobné merania, neobmedzené rotácie modelu. Výhodou je rýchlosť a jednoduchosť zberu dát, snímky vo vysokom rozlíšení a možnosť priblíženia na konkrétny detail. Ukážka objektovej panorámy.

Najmodernejšie technológie

Používame najmodernejšie technológie pozemnej fotogrametrie a panoramatického snímkovania. Na zber dát používame najmodernejšie fotoaparáty s APS-C a full-frame snímačmi od 16 do 50 Mpix a vysoko svetelné objektívy značiek Canon a Olympus. Výhodou použitia týchto technológií je, že ide o bezkontaktné metódy skenovania. Automatizovaný proces zberu dát zabezpečíme nami vyvinutou špeciálnou snímkovacou lavicou.

Letecká fotogrametria
UAS / UAV
Pozemná fotogrametria
Laserové skenovanie
Geodetické práce
Softvérová podpora

Výstupy

Klientom dodávame 3D model objektu v štandardných súborových formátoch OBJ, WRML, STL alebo objektové panoramatické snímky v súborových formátoch JPG, TIFF a iné. V prípade potreby modely pripravíme aj na 3D tlač.

Na prezentačné účely Vám vieme z 3D modelov vyhotoviť rôzne animácie v podobe náletov, preletov, stereoskopických videí. Na požiadavku Vám 3D modely optimalizujeme a pripravíme pre virtuálnu a rozšírenú realitu. Je taktiež možné ich pripraviť aj na prezentáciu priamo v internetovom prehliadači bez potreby inštalácie pluginov.

O podpore iných výstupov alebo formátov nás neváhajte kontaktovať.

Ukážky našich prác

3D skenovanie dokumentácia micro macro objekty
3D skenovanie mikro makro model
3D skenovanie muzeálne exponáty

Proces tvorby riešenia

1. STRETNUTIE

Stretnutie pri káve v našich priestoroch. Definujeme cieľ projektu.

2. PLÁNOVANIE

Naplánujeme postup prác a vyberieme najlepšiu možnú technológiu pre váš projekt.

3. SKENOVANIE

Vykonáme skenovanie daného územia vhodne zvolenou technológiou.

4. SPRACOVANIE

Vypracujeme 3D model a vypočítame potrebné údaje pre váš projekt.

5. ODOVZDANIE

Odovzdáme vám finálne vypracovaný projekt vo vami zvolenom formáte.

Sme tu pre vás!

Oslovili vás naše skúsenosti a jedinečné riešenia? Neváhajte nás kontaktovať a pridajte sa medzi našich spokojných klientov.