Loading...
Služby 2019-04-10T13:35:10+00:00

Poskytujeme široké spektrum služieb zameraných na tvorbu 3D modelov

Letecká fotogrametria

3D mapovanie

Má využitie v dokumentácii kultúrneho dedičstva, odkrývaní archeologických nálezísk, technickej dokumentácii stavieb (3D pasport), monitoringu zmien a posuvov, výpočte kubatúr, tvorbe 3D máp, DEM, DTM a ortofotomáp väčších územných celkov, mapovaní diaľnic a ulíc, digitalizácii stavieb a miest.

Výpočet kubatúr

Výpočet kubatúr

Výpočet kubatúr slúži na zistenie množstva privezeného, alebo odvezeného materiálu v danom území, pre zistenie finančných nákladov potrebných pre odvoz a dovoz tohto materiálu a či tento objem zodpovedá hodnotám uvedených v projekte.

Výpočet kubatúr

Analýza nádrží

Laserové skenovanie umožňuje rýchlo zachytiť 3D dáta s vysokou presnosťou a rozlíšením. Tieto priestorové informácie následne vieme využiť na statickú a dynamickú analýzu nádrží. Pomocou 3D skenovania je možné vykonať inšpekcie ako sú kruhovitosť, ohybnosť, zvislosť, horizontálna a vertikálna kalibrácia, výpočet objemu a usadenín na dne nádrží a rôzne ďalšie odchýlky podľa tolerancií API 650/653. Výstupy sú vhodným podkladom aj pre dokumentáciu skutočného vyhotovenia a BIM modelovanie (Informačné modely budov).

3D skenovanie stavby

Informačný model budovy (BIM)

Potrebujete previesť váš podnik do digitálneho sveta? Vytvoríme vám informačný model budovy na mieru.
Používame najmodernejšie technológie v oblasti 3D skenovania, pomocou ktorých vieme zachytiť každý detail (potrubia, vzduchotechniku, výrobnú linku, stavbu). Z naskenovaných dát vytvoríme 3D modely (SOLID, CAD, MESH), virtuálnu prehliadku cez webové prehliadače, tablety, smartfóny a iné.

3D skenovanie interiérov stavieb

Interiéry

Typickým využitím skenovania interiérov je 3D projektová dokumentácia, zisťovanie skutočných rozmerov realizácie stavby, tvorba virtuálnych galérií a prehliadok pre realitné kancelárie. Výstupy sú aj vhodným podkladom pre ďalšie plánovanie interiéru.

Panoramatické snímkovanie

Panoramatické snímkovanie

Panoramatické snímkovanie sa využíva napríklad pri tvorbe virtuálnych prehliadok interiérov a exteriérov pre realitné kancelárie. Panoramatické snímky sú aj vhodným podkladom pre plánovanie výstavby bytových komplexov.

3D skenovanie a modelovanie solitérny objekty

Solitérne objekty

Digitalizácia solitérnych objektov má veľký význam pri zachovávaní kultúrneho dedičstva, tvorbe virtuálnych múzeí a galérií, digitálneho kabinetu, skenovaní strojárskych súčiastok alebo zariadenia interiérov. Vytvorené 3D modely alebo objektové panorámy slúžia aj ako podklad pre reštauračné práce, vytváranie replík a klonov a tiež poskytujú najspoľahlivejší záznam objektu pre prípad zničenia alebo straty.

3D skenovanie makro

Mikro a makro modely

Typickými aplikáciami skenovania makro a mikroskopických objektov sú 3D dokumentácia muzeálnych exponátov, entomológia, botanika, zoológia, školstvo, kriminalistika, kontrola kvality strojárskych súčiastok a reklama.

Rekonštrukcia fosílie

Skenovanie mikro reliéfu

Špeciálnym prípadom makro fotogrametrie sú objekty s malou výškovou konfiguráciou. Ide prevažne o rovinné objekty s mikroskopickými prevýšeniami, ktoré nie je možné voľným okom pozorovať. Typické aplikácie sa dajú nájsť v archeológii, paleontológii, strojárstve, kriminalistike, kontrole kvality výrobkov a v ďalších iných.

3D modely skenovanie reklamné účely

3D modely pre reklamné účely

Niektoré objekty sú vďaka ich tvarovej zložitosti časovo príliš náročné na modelovanie v klasických modelovacích softvéroch. Fotogrametrickým skenovaním sa tento čas výrazne skracuje (až 3x). Taktiež je zabezpečená fotorealistická textúra vo vysokom rozlíšení, ktoré by klasickým 3D modelovaním nebolo možné dosiahnuť. Takéto 3D modely sú potom vhodné pre reklamné účely v podobe rendrov, animácii alebo priamo vložené do 2D videa.

Virtuálna a rozšírená realita

Rozšírená a virtuálna realita

Zabezpečujeme vytváranie virtuálnych prehliadok a galérií v podobe rozšírenej reality (AR), virtuálnej reality (VR) alebo stereoskopických videí (3D TV). Po naskenovaní objektov 3D modely optimalizujeme pre plynulé zobrazovanie na našich, prípadne klientových zariadeniach.

3D skenovanie súčiastka náhľad

Skenovanie súčiastok

3D skenovanie je proces konvertovania fyzického objektu do presného digitálneho modelu. Skenovanie súčiastok umožňuje rýchlo a presne zachytiť tvar a rozmery objektu. Ide teda o vytvorenie digitálnej kópie súčiastky, ktorá sa využíva napríklad pri kontrole kvality produktov, v reverznom inžinierstve alebo vo výrobnom procese.

Sme tu pre vás!

Oslovili vás naše skúsenosti a jedinečné riešenia? Neváhajte nás kontaktovať a pridajte sa medzi našich spokojných klientov.