Loading...
Služby 2024-03-14T13:03:30+00:00

Poskytujeme široké spektrum služieb zameraných na tvorbu 3D modelov

Letecká fotogrametria

Mapovanie území

Mapovanie územia má využitie v dokumentácii kultúrneho dedičstva, odkrývaní archeologických nálezísk, technickej dokumentácii stavieb (3D pasport), monitoringu zmien a posuvov, výpočte kubatúr, tvorbe 3D máp, DEM, DTM a ortofotomáp väčších územných celkov, mapovaní diaľnic a ulíc, digitalizácii stavieb a miest.

Letecká fotogrametria

Zameranie skutočného stavu

Zameranie stavby – skutočného stavu budov je dôležitým podkladom pre projekčnú činnosť, rekonštrukčné práce, porovnanie skutočného stavu s existujúcou projektovou dokumentáciou. Zameranie stavby je dôležité aj pri kontrolných meraniach v priebehu výstavby a pri prípravných a plánovacích fázach, kontole deformácií technologických zariadení.

BIM model

Informačný model budovy (BIM)

Potrebujete previesť váš podnik do digitálneho sveta? Vytvoríme vám informačný model budovy na mieru. Používame najmodernejšie technológie v oblasti 3D skenovania, pomocou ktorých vieme zachytiť každý detail (potrubia, vzduchotechniku, výrobnú linku, stavbu). Z naskenovaných dát vytvoríme 3D modely (SOLID, CAD, MESH), virtuálnu prehliadku cez webové prehliadače, tablety, smartfóny a iné.

Mobilne mapovanie

Mobilné mapovanie

Mobilné mapovanie je proces zberu priestorových dát z dopravných prostriedkov, ktoré sú vybavené pokročilými technológiami akými sú napríklad LIDAR, GNSS, IMU, fotogrametrické kamery a ďalšie. Všetky senzory sú vzájomne zosynchronizované aby poskytovali čo najpresnejšiu polohu vozidla v čase zberu 3D dát. Meraciu techniku vo väčšine prípadov montujeme na strechu špeciálne upraveného motorového vozidla, čím zabezpečujeme ideálnu polohu senzorov pre zber dát.

3D skenovanie interiérov stavieb

3D skenovanie interiérov

Typickým využitím skenovania interiérov je 3D projektová dokumentácia, zisťovanie skutočných rozmerov realizácie stavby, tvorba virtuálnych galérií a prehliadok pre realitné kancelárie. Výstupy sú aj vhodným podkladom pre ďalšie plánovanie interiéru.

Panoramatické snímkovanie

Panoramatické snímkovanie

Panoramatické snímkovanie sa využíva napríklad pri tvorbe virtuálnych prehliadok interiérov a exteriérov pre realitné kancelárie. Panoramatické snímky sú aj vhodným podkladom pre plánovanie výstavby bytových komplexov.

3D skenovanie a modelovanie solitérny objekty

Digitalizácia objektov

Digitalizácia objektov má veľký význam pri zachovávaní kultúrneho dedičstva, tvorbe virtuálnych múzeí a galérií, digitálneho kabinetu, skenovaní strojárskych súčiastok alebo zariadenia interiérov. Vytvorené 3D modely alebo objektové panorámy slúžia aj ako podklad pre reštauračné práce, vytváranie replík a klonov a tiež poskytujú najspoľahlivejší záznam objektu pre prípad zničenia alebo straty.

3D skenovanie makro

Mikro a makro modely

Typickými aplikáciami skenovania makro a mikroskopických objektov sú 3D dokumentácia muzeálnych exponátov, entomológia, botanika, zoológia, školstvo, kriminalistika, kontrola kvality strojárskych súčiastok a reklama.

Rekonštrukcia fosílie

Skenovanie mikro reliéfu

Špeciálnym prípadom makro fotogrametrie sú objekty s malou výškovou konfiguráciou. Ide prevažne o rovinné objekty s mikroskopickými prevýšeniami, ktoré nie je možné voľným okom pozorovať. Typické aplikácie sa dajú nájsť v archeológii, paleontológii, strojárstve, kriminalistike, kontrole kvality výrobkov a v ďalších iných.

Virtuálna a rozšírená realita

Rozšírená a virtuálna realita

Zabezpečujeme vytváranie virtuálnych prehliadok a galérií v podobe rozšírenej reality (AR), virtuálnej reality (VR) alebo stereoskopických videí (3D TV). Po naskenovaní objektov 3D modely optimalizujeme pre plynulé zobrazovanie na našich, prípadne klientových zariadeniach.

3D skenovanie súčiastka náhľad

Skenovanie súčiastok

3D skenovanie je proces konvertovania fyzického objektu do presného digitálneho modelu. Skenovanie súčiastok umožňuje rýchlo a presne zachytiť tvar a rozmery objektu. Ide teda o vytvorenie digitálnej kópie súčiastky, ktorá sa využíva napríklad pri kontrole kvality produktov, v reverznom inžinierstve alebo vo výrobnom procese.

Sme tu pre vás!

Oslovili vás naše skúsenosti a jedinečné riešenia? Neváhajte nás kontaktovať a pridajte sa medzi našich spokojných klientov.