Dokumentácia skutkového stavu (Obecný úrad)

2022-08-11T15:42:34+00:00

Objekt: Obecný úrad (Nitrianske Pravno) Realizácia: 2022 Terestrické laserové skenovanie a fotogrametrické zameranie obecného úradu za účelom vypracovania projektovej dokumentácie skutkového stavu, ktorý bude slúžiť ako podklad pre rekonštrukciu fasád. Video v rozlíšení 4K: Youtube

Zameranie a digitalizácia kostola

2021-08-16T15:56:18+00:00

Objekt: Zameranie a digitalizácia kostola Realizácia: 2021 Pomocou najvyššieho stupňa zamerania a digitalizácie kostola sme vytvorili 3D model a 2D výkresovú dokumentáciu (pôdorysy, rezy, pohľady). Dáta budú následne použité pre rekonštrukciu kostola. Na priložených fotografiách si môžete pozrieť výstupy z tohto projektu (výkresy a rendre modelu).

BIM model kongresového centra

2021-06-24T20:43:48+00:00

Objekt: BIM model kongresové centrum Realizácia: 2021 Klasickú 2D výkresovú dokumentáciu skutočného stavu stavieb v poslednom čase čoraz častejšie nahrádzame 3D BIM modelmi. Teší nás postupný prechod na tento spôsob dokumentácie stavieb na našom trhu. BIM modely majú omnoho širšie využitie a to nielen pri projekčných prácach ale taktiež pri vizualilizáciách, rekonštrukčných prácach a [...]

3D model hradu Krásna Hôrka

2021-02-13T10:13:56+00:00

Objekt: 3D model hradu (Krásna Hôrka) Realizácia: 2021, Krásnohorské Podhradie Terestrické laserové skenovanie a fotogrametrické zameranie hradu za účelom tvorby vizualizícií a k tvorbe podkladom pre projekčné práce. Po detailnom zameraní Krásnej Hôrky sme vytvorili vizualizáciu v podobe preletu cez textúrovaný polygonálny 3D model. Na zameranie sa použila kombinácia klasických a moderných geodetických metód. [...]

BIM model stavby

2020-09-20T21:42:23+00:00

Objekt: BIM model stavby Realizácia: 2020 V jednom z našich posledných projektov sme sa zaoberali so zameraním a dokumentáciou skutočného vyhotovenia stavby a následnou transformáciou mračna bodov do BIM modelu. Dáta budú ďalej slúžiť ako podklady pre projekčné účely pre projektanta a architekta . Okrem BIM modelu sa generelovali aj pôdorysy, zvislé rezy, pohľady. [...]

Dokumentácia skutočného stavu (Cvernovka)

2020-04-22T07:43:27+00:00

Objekt: Dokumentácia skutočného stavu budovy (Cvernovka) Realizácia: 2019, Bratislava Zameranie Cvernovky sa vykonalo kombináciou geodetického merania, laserového skenovania, pozemnej a leteckej fotogrametrie. Účel: vytvorenie rezov a pohľadov pre tvorbu CAD dokumentácie, ktorá bude slúžiť pri následných architektonických a rekonštrukčných prácach.

3D skenovanie historickej budovy (Kaplnka sv. Ladislava, Primaciálny palác)

2020-04-22T08:01:23+00:00

Objekt: 3D skenovanie historickej budovy (Kaplnka sv. Ladislava, Primaciálny palác) Realizácia: 2018, Bratislava Terestrické laserové skenovanie a fotogrametria v Kaplnke sv. Ladislava, Primaciálny palác. 3D výstupy slúžili na dokumentáciu skutočného stavu (projektová dokumentácia, vizualizácie).