Dokumentácia skutočného stavu (Cvernovka)

2020-04-22T07:43:27+00:00

Objekt: Dokumentácia skutočného stavu budovy (Cvernovka) Realizácia: 2019, Bratislava Zameranie Cvernovky sa vykonalo kombináciou geodetického merania, laserového skenovania, pozemnej a leteckej fotogrametrie. Účel: vytvorenie rezov a pohľadov pre tvorbu CAD dokumentácie, ktorá bude slúžiť pri následných architektonických a rekonštrukčných prácach.

3D skenovanie historickej budovy (Kaplnka sv. Ladislava, Primaciálny palác)

2020-04-22T08:01:23+00:00

Objekt: 3D skenovanie historickej budovy (Kaplnka sv. Ladislava, Primaciálny palác) Realizácia: 2018, Bratislava Terestrické laserové skenovanie a fotogrametria v Kaplnke sv. Ladislava, Primaciálny palác. 3D výstupy slúžili na dokumentáciu skutočného stavu (projektová dokumentácia, vizualizácie).

Časť interiéru prízemia budova synagógy v Trnave

2018-04-22T10:46:43+00:00

Objekt: Časť interiéru prízemia budova synagógy v Trnave Klient: Galéria Jána Koniara, Trnava Realizácia: 2014,  Synagóga v Trnave Ukážka možností tvorby a rozlíšenia modelu galerijného priestoru pre potreby virtuálnej a rozšírenej reality