Loading...

Dokumentácia skutočného stavu (Cvernovka)

//Dokumentácia skutočného stavu (Cvernovka)
Dokumentácia skutočného stavu (Cvernovka) 2020-04-22T07:43:27+00:00

Project Description

Objekt: Dokumentácia skutočného stavu budovy (Cvernovka)
Realizácia: 2019, Bratislava
Zameranie Cvernovky sa vykonalo kombináciou geodetického merania, laserového skenovania, pozemnej a leteckej fotogrametrie. Účel: vytvorenie rezov a pohľadov pre tvorbu CAD dokumentácie, ktorá bude slúžiť pri následných architektonických a rekonštrukčných prácach.