Časť interiéru prízemia budova synagógy v Trnave

2018-04-22T10:46:43+00:00

Objekt: Časť interiéru prízemia budova synagógy v Trnave Klient: Galéria Jána Koniara, Trnava Realizácia: 2014,  Synagóga v Trnave Ukážka možností tvorby a rozlíšenia modelu galerijného priestoru pre potreby virtuálnej a rozšírenej reality