Loading...

Mapovanie mesta

//Mapovanie mesta
Mapovanie mesta 2020-04-28T08:35:59+00:00

Project Description

Objekt: Mapovanie mesta
Realizácia: 2020
Ukážka vizualizácie rôznych vrstiev mračna bodov (klasifikácia, výšky, intenzita a RGB). Môžete vidieť postupný prechod z dát leteckého laserového skenovania LLS na blízku fotogrametriu. Dáta sú georeferencované v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv. Doplnením blízkej fotogrametrie do LSS získame dáta s niekoľkonásobne vysším rozlíšením. Využitie: presné meranie súradníc, dĺžok, plôch, objemov. Dáta sú vhodné napríklad aj ako podkladové súbory pre ďalšie projekčné práce pre BIM, Smart city, developerské projekty, podrobnejšie mapovanie území, stavebníctvo, geodéziu a dokumentáciu kultúrneho dedičstva.