Loading...

Zameranie a dokumentácia historickej budovy (Kaštieľ v Budmericiach)

//Zameranie a dokumentácia historickej budovy (Kaštieľ v Budmericiach)
Zameranie a dokumentácia historickej budovy (Kaštieľ v Budmericiach) 2020-04-22T08:08:01+00:00

Project Description

Objekt: Zameranie a dokumentácia historickej budovy (Kaštieľ v Budmericiach)

Realizácia: 2018, Budmerice

Zameranie skutočného stavu historickej pamiatky kombináciou fotogrametrie a terestrického laserového skenovania. Vytvorenie 2D výkresovej dokumentácie DWG na podklade ortomozaiky. Požiadavka na vysokú presnosť a možnosť merania plôch na fasáde (ortomozaike a DWG) potrebných na výpočet materiálu pri rekonštrukcii fasády. Projekt slúžil aj pre účely zachovania kultúrneho dedičstva. Tvorba vizualizácií v podobe 3D modelu, stereoskopických videí, prehliadanie 3D modelov cez webové prehliadače, 3D virtuálne prehliadky na podklade mračna bodov a farebných 360° panoramatických snímok.