Zameranie technológie a výrobnej haly (Cloetta)

//Zameranie technológie a výrobnej haly (Cloetta)
Zameranie technológie a výrobnej haly (Cloetta) 2020-04-22T08:06:29+00:00

Project Description

Objekt: Zameranie technológie a výrobnej haly (Cloetta)

Klient: Cloetta Slovakia s.r.o.

Realizácia: 2018, Levice

Zameranie skutočného stavu haly. Vykonávanie geodetických prác, terestrického laserového skenovania a 3D modelovania za účelom tvorby a aktualizácie BIM (Informačného modelu budov) závodu u klienta Cloetta Slovakia s.r.o.. Požiadavka na vysokú presnosť a hustotu skenovania, 3D dokumentáciu potrubí, výrobnej linky, vzduchotechniky, konštrukčných prvkov budovy. Výstupom je registrované mračno bodov, 3D modely (MESH, SOLID, CAD), panoramatické 360° fotografie s možnosťou merania na snímkach a zobrazenie vo webových prehliadačoch (PC, tablety, smartfóny).