3D skenovanie technológie a výrobnej haly (Volkswagen)

//3D skenovanie technológie a výrobnej haly (Volkswagen)
3D skenovanie technológie a výrobnej haly (Volkswagen) 2020-04-22T08:11:31+00:00

Project Description

Objekt: 3D skenovanie technológie a výrobnej haly (Volkswagen Slovakia)

Klient:BBI Int., a.s.

Realizácia: 2018, Volkswagen Slovakia, Bratislava

Zameranie skutočného stavu haly. Vykonávanie geodetických prác, terestrického laserového skenovania a 3D modelovania za účelom tvorby a aktualizácie BIM (Informačného modelu budov) závodu u klienta Volkswagen Slovakia, Bratislava. Požiadavka na vysokú presnosť a hustotu skenovania, 3D dokumentáciu potrubí, vzduchotechniky, konštrukčných prvkov budovy. Výstupom je registrované mračno bodov, 3D modely (MESH, SOLID, CAD), panoramatické 360° fotografie s možnosťou merania na snímkach a zobrazenie vo webových prehliadačoch (PC, tablety, smartfóny) definované v súradnicovom systéme JTSK a výškovom systéme Bpv transformované do lokálneho s.s.