Digitálna fabrika – Volkswagen

//Digitálna fabrika – Volkswagen
Digitálna fabrika – Volkswagen 2018-04-22T10:11:56+00:00

Project Description

Objekt: Digitálna fabrika – Volkswagen Slovakia

Klient:BBI Int., a.s.

Realizácia: 2018, Volkswagen Slovakia, Bratislava

Zameranie skutočného stavu haly. Vykonávanie geodetických prác, terestrického laserového skenovania a 3D modelovania za účelom tvorby a aktualizácie BIM (Informačného modelu budov) závodu u klienta Volkswagen Slovakia, Bratislava. Požiadavka na vysokú presnosť a hustotu skenovania, 3D dokumentáciu potrubí, vzduchotechniky, konštrukčných prvkov budovy. Výstupom je registrované mračno bodov, 3D modely (MESH, SOLID, CAD), panoramatické 360° fotografie s možnosťou merania na snímkach a zobrazenie vo webových prehliadačoch (PC, tablety, smartfóny) definované v súradnicovom systéme JTSK a výškovom systéme Bpv transformované do lokálneho s.s.