Digitálna fabrika – Cloetta

//Digitálna fabrika – Cloetta
Digitálna fabrika – Cloetta 2018-04-22T10:00:18+00:00

Project Description

Objekt: Digitálna fabrika – Cloetta

Klient: Cloetta Slovakia s.r.o.

Realizácia: 2018, Levice

Zameranie skutočného stavu haly. Vykonávanie geodetických prác, terestrického laserového skenovania a 3D modelovania za účelom tvorby a aktualizácie BIM (Informačného modelu budov) závodu u klienta Cloetta Slovakia s.r.o.. Požiadavka na vysokú presnosť a hustotu skenovania, 3D dokumentáciu potrubí, výrobnej linky, vzduchotechniky, konštrukčných prvkov budovy. Výstupom je registrované mračno bodov, 3D modely (MESH, SOLID, CAD), panoramatické 360° fotografie s možnosťou merania na snímkach a zobrazenie vo webových prehliadačoch (PC, tablety, smartfóny).