Loading...

Archeologická lokalita: opevnená osada z doby bronzovej

//Archeologická lokalita: opevnená osada z doby bronzovej
Archeologická lokalita: opevnená osada z doby bronzovej 2018-04-22T10:31:47+00:00

Project Description

Objekt: Archeologická lokalita (opevnená osada z doby bronzovej)
Klient: Katedra geodetických základov, Stavebná fakulta STU, Bratislava
Realizácia: 2014,  obec Jablonec
Fotogrametrické skenovanie terénu s minimálnymi zmenami morfológie povrchu, súčasť diplomovej práce