Fotogrametrické zameranie podzemných priestorov

2020-07-13T09:18:13+00:00

Objekt: Fotogrametrické skenovanie podzemných priestorov Realizácia: 2020 Tentoraz sme sa presunuli do tmavých podzemných priestorov historickej budovy na fotogrametrické skenovanie miestností. Výstupy budú použité pre virtuálnu a rozšírenú realitu. (mesh s normálovými mapami a textúrou RGBA). Podobné 3D modely optimaluzujeme pre prácu v CAD a rendrovacích programoch, game enginoch (Windows, MAC, WebGL a aplikácie pre [...]

Rozšírená a virtuálna realita (Podtatranské múzeum v Poprade)

2020-04-22T07:56:53+00:00

Vytvorenie virtuálnych a interaktívnych prvkov v rámci riešenia multimediálnej prezentácie novej expozície „Poprad a okolie v zrkadle vekov“ Klient: Podtatranské múzeum v Poprade Realizácia: 2019 Výstupmi projektu sú interaktívne prvky v novej expozícii múzea, ktoré sú prezentované prostredníctvom technických zariadení - tabletov, dotykových LCD obrazoviek a tiež televíznej obrazovky. V časti expozície „Praveký človek [...]

Aplikácia pre rozšírenú realitu AR

2018-09-11T07:37:12+00:00

Objekt: Mobilná aplikácia pre rozšírenú realitu AR Klient: Archeologický ústav SAV Realizácia: 2018, v priestoroch SCANSTUDIO a SAV Vývoj aplikácie pre rozšírenú realitu (Augmented reality AR). V rámci projektu boli zdigitalizované, spracované a optimalizované rôzne archeologické predmety do podoby 3D modelov. Využitím najnovších technológií počítačového videnia boli 3D modely transformované do mobilnej aplikácie a [...]

3D virtuálne múzeum

2018-04-22T10:16:12+00:00

Objekt: 3D virtuálne múzeum Klient: Realizácia: 2017, Beckov Kombinácia fotogrametrie, laserového skenovania a 3D modelovania za účelom vytvorenia 3D virtuálnej prehliadky. Interiér a exteriér bol naskenovaný pomocou fotogrametrie a TLS terestrického laserového skenovania. Vitríny vznikli klasickým CAD 3D modelovaním. Do vitríny sú vložené objekty vytvorené fotogrametriou a makro skenovaním. Výsledkom je real-time prehliadka. [...]

Strojárska súčiastka

2018-04-22T10:25:33+00:00

Objekt: Strojárska súčiastka Klient: Continental Automotive Czech Republic s.r.o. Realizácia: 2017, v našich priestoroch V rámci tejto zákazky sa skenovalo niekoľko strojárskych súčiastok pre Continental. Bolo potrebné naskenovať otvor v trúbke s priemerom len 4mm. Z  3D modelu sa následne zisťovala kvalita vytvoreného otvoru alternatívnou technológiou. Okrem potrebných meraní sme vytvorili aj počítačové vizualizácie pomocou rozšírenej a virtuálnej reality, [...]