Mapovanie ochranného pásma vedení

2018-09-13T09:16:20+00:00

Objekt: Ochranné pásmo vedení Klient: Slovenská elektrizačná prenosová sústava Realizácia: 2018, Bratislava Cieľom projektu bol vývoj zariadenia, ktorý je vhodný na fotogrametrické mapovanie väčších územných celkov. Zariadenie bolo potrebné prispôsobiť na konkrétny typ helikoptéry. V rámci tohto projektu sa vykonalo aj fotogrametrické mapovanie vedení v okolí Bratislavy. Výstupom bola georeferencovaná ortofotomozaika, vhodná pre ďalšiu [...]

Aplikácia pre rozšírenú realitu AR

2018-09-11T07:37:12+00:00

Objekt: Mobilná aplikácia pre rozšírenú realitu AR Klient: Archeologický ústav SAV Realizácia: 2018, v priestoroch SCANSTUDIO a SAV Vývoj aplikácie pre rozšírenú realitu (Augmented reality AR). V rámci projektu boli zdigitalizované, spracované a optimalizované rôzne archeologické predmety do podoby 3D modelov. Využitím najnovších technológií počítačového videnia boli 3D modely transformované do mobilnej aplikácie a [...]

3D virtuálne múzeum

2018-04-22T10:16:12+00:00

Objekt: 3D virtuálne múzeum Klient: Realizácia: 2017, Beckov Kombinácia fotogrametrie, laserového skenovania a 3D modelovania za účelom vytvorenia 3D virtuálnej prehliadky. Interiér a exteriér bol naskenovaný pomocou fotogrametrie a TLS terestrického laserového skenovania. Vitríny vznikli klasickým CAD 3D modelovaním. Do vitríny sú vložené objekty vytvorené fotogrametriou a makro skenovaním. Výsledkom je real-time prehliadka. [...]

Strojárska súčiastka

2018-04-22T10:25:33+00:00

Objekt: Strojárska súčiastka Klient: Continental Automotive Czech Republic s.r.o. Realizácia: 2017, v našich priestoroch V rámci tejto zákazky sa skenovalo niekoľko strojárskych súčiastok pre Continental. Bolo potrebné naskenovať otvor v trúbke s priemerom len 4mm. Z  3D modelu sa následne zisťovala kvalita vytvoreného otvoru alternatívnou technológiou. Okrem potrebných meraní sme vytvorili aj počítačové vizualizácie pomocou rozšírenej a virtuálnej reality, [...]