Loading...

Rozšírená a virtuálna realita (Podtatranské múzeum v Poprade)

//Rozšírená a virtuálna realita (Podtatranské múzeum v Poprade)
Rozšírená a virtuálna realita (Podtatranské múzeum v Poprade) 2020-04-22T07:56:53+00:00

Project Description

Vytvorenie virtuálnych a interaktívnych prvkov v rámci riešenia multimediálnej prezentácie novej expozície „Poprad a okolie v zrkadle vekov“

Klient: Podtatranské múzeum v Poprade

Realizácia: 2019

Výstupmi projektu sú interaktívne prvky v novej expozícii múzea, ktoré sú prezentované prostredníctvom technických zariadení – tabletov, dotykových LCD obrazoviek a tiež televíznej obrazovky. V časti expozície „Praveký človek pod Tatrami“ je vytvorený digitálny 3D model originálu výliatku mozgovne neandertálskeho človeka z Popradu – Gánoviec. Prostredníctvom animácie môže návštevník interaktívnym spôsobom pracovať s modelom mozgovne. Súčasťou je aj multimediálna videoprezentácia – antropologický vývoj človeka. V časti expozície „Zrod mesta“ je prezentovaný južný portál z kostola sv. Egídia z Popradu formou rozšírenej reality. Múzeum disponuje originálnymi fragmentmi tohto portálu, takouto formou bude prezentovaný v celku, vo svojej reálnej podobe. Časť expozície „Vo víre udalostí“ je drevená, vrstevnicová mapa Vysokých Tatier a podtatranskej oblasti (Posewitzova vrstevnicová mapa) spracovaná do podoby, ktorá bude slúžiť na interaktívne získavanie informácií. Na základe „načítania“ mapy – 3D modelu, je možné pomocou tabletov, prostredníctvom rozšírenej reality získať informácie o podtatranských mestečkách, osadách, tatranských plesách a štítoch, významných lokalitách a pamiatkách v spádovej oblasti.