Loading...

Analýza nádrží

//Analýza nádrží
Analýza nádrží 2019-04-10T13:31:02+00:00

Laserové skenovanie umožňuje rýchlo zachytiť 3D dáta s vysokou presnosťou a rozlíšením. Tieto priestorové informácie následne vieme využiť na statickú a dynamickú analýzu nádrží. Pomocou 3D skenovania je možné vykonať inšpekcie ako sú kruhovitosť, ohybnosť, zvislosť, horizontálna a vertikálna kalibrácia, výpočet objemu a usadenín na dne nádrží a rôzne ďalšie odchýlky podľa tolerancií API 650/653. Výstupy sú vhodným podkladom aj pre dokumentáciu skutočného vyhotovenia a BIM modelovanie (Informačné modely budov). 

Analýza nádrží

Ukážky našich prác

Najmodernejšie technológie

Na zber dát používame najmodernejšie technológie leteckej a pozemnej fotogrametrie, laserového skenovania a bezpilotných prostriedkov (UAS). Výhodou použitia týchto technológií je, že ide o bezkontaktné metódy skenovania. To znamená, že nedochádza k narušeniu povrchu meraného objektu (skládky, násypu) vplyvom meracieho zariadenia alebo jej obsluhy, čím by došlo k prípadnej zmene tvaru diela. Je tiež možné zamerať nedostupné miesta, prípadne miesta s nebezpečným materiálom. Veľkou výhodou je, že terénne práce sú rýchle a teda časovo neobmedzujú ostatné stavebné činnosti v danej oblasti. Vďaka týmto technológiám sme schopní zachytiť aj malé detaily a deformácie povrchu, alebo stavieb.

Letecká fotogrametria
UAS / UAV
Pozemná fotogrametria
Laserové skenovanie
Geodetické práce
Softvérová podpora

Výstupy

Klientom dodávame okrem výpočtov aj ortofotomapu a 3D model územia v štandardných súborových formátoch OBJ, WRML, STL. O podpore iných výstupov alebo formátov nás neváhajte kontaktovať.
Najnovšie technológie

Letecká fotogrametria

Túto technológiu využívame hlavne pri mapovaní väčších územných celkov. Na tento účel sme vyvinuli platformu so štyrmi fotoaparátmi umiestnenom na lietajúcom prostriedku.

UAS / UAV

Na mapovanie menších území, budov a v miestach kde je vyžadované väčšie rozlíšenie detailov využívame bezpilotné prostriedky, ktoré sú vybavené fotoaparátmi. V prípade potreby sú dáta dopĺňané pozemnými meračskými snímkami.

Laserové skenovanie

Pozemné laserové skenovanie využívame ako doplnkovú metódu zberu dát v miestach so slabými svetelnými podmienkami alebo v územiach s hustou vegetáciou.

Proces tvorby riešenia

1. STRETNUTIE

Stretnutie pri káve v našich priestoroch. Definujeme cieľ projektu.

2. PLÁNOVANIE

Naplánujeme postup prác a vyberieme najlepšiu možnú technológiu pre váš projekt.

3. SKENOVANIE

Vykonáme skenovanie daného územia vhodne zvolenou technológiou.

4. SPRACOVANIE

Vypracujeme 3D model a vypočítame potrebné údaje pre váš projekt.

5. ODOVZDANIE

Odovzdáme vám finálne vypracovaný projekt vo vami zvolenom formáte.

Sme tu pre vás!

Oslovili vás naše skúsenosti a jedinečné riešenia? Neváhajte nás kontaktovať a pridajte sa medzi našich spokojných klientov.