Loading...

3D mapovanie

//3D mapovanie
3D mapovanie 2020-02-17T11:33:44+00:00

3D mapovanie má využitie v dokumentácii kultúrneho dedičstva, odkrývaní archeologických nálezísk, technickej dokumentácii stavieb (3D pasport), monitoringu zmien a posuvov, výpočte kubatúr, tvorbe 3D máp, DEM, DTM a ortofotomáp väčších územných celkov, mapovaní diaľnic a ulíc, digitalizácii stavieb a miest, 3D skenovaní budov.

Kubatúra 3D model golf Skalica

Fázy 3D mapovania

Letecká fotogrametria - UAS/UAV - GNSS meranie

Letecká fotogrametria

Túto technológiu využívame hlavne pri mapovaní väčších územných celkov. Na tento účel sme vyvinuli platformu so štyrmi fotoaparátmi umiestnenom na lietajúcom prostriedku.

UAS / UAV

Na mapovanie menších území, budov a v miestach kde je vyžadované väčšie rozlíšenie detailov využívame bezpilotné prostriedky, ktoré sú vybavené fotoaparátmi. V prípade potreby sú dáta dopĺňané pozemnými meračskými snímkami alebo dátami z laserového skenovania.

GNSS meranie

Tieto merania sa vykonávajú pomocou GNSS prijímačov a sú potrebné na zameranie vlícovacích bodov. Ich počet závisí od rozsahu mapovaného územia a slúžia na georeferencovanie modelu.

Najmodernejšie technológie

Na zber dát používame najmodernejšie technológie leteckej a pozemnej fotogrametrie, laserového skenovania a bezpilotných prostriedkov (UAS). Výhodou použitia týchto technológií je, že ide o bezkontaktné metódy skenovania. To znamená, že nedochádza k narušeniu povrchu meraného objektu (skládky, násypu) vplyvom meracieho zariadenia alebo jej obsluhy, čím by došlo k prípadnej zmene tvaru diela. Je tiež možné zamerať nedostupné miesta, prípadne miesta s nebezpečným materiálom. Veľkou výhodou je, že terénne práce sú rýchle a teda časovo neobmedzujú ostatné stavebné činnosti v danej oblasti. Vďaka týmto technológiám sme schopní zachytiť aj malé detaily a deformácie povrchu, alebo stavieb.

Letecká fotogrametria
UAS / UAV
Pozemná fotogrametria
Laserové skenovanie
Geodetické práce
Softvérová podpora

Výstupy

Klientom dodávame ortofotomapu a 3D model územia v štandardných súborových formátoch OBJ, WRML, STL.
Z výstupov vieme napríklad vypracovať vektorovú dokumentáciu stavieb, vykonať merania a výpočty kubatúr alebo vytvoriť rezy podľa požiadavky.
Na prezentačné účely Vám vieme z 3D modelov vyhotoviť rôzne animácie v podobe náletov, preletov, stereoskopických videí. Na požiadavku Vám 3D modely optimalizujeme a pripravíme aj na prezentáciu pomocou virtuálnej a rozšírenej reality.
O podpore iných výstupov alebo formátov nás neváhajte kontaktovať.
Kontakt

Ukážky našich prác

3D mapovanie fotogrametria
Letecká fotogrametria
3D modely územia povrchu

Proces tvorby riešenia

1. STRETNUTIE

Stretnutie pri káve v našich priestoroch. Definujeme cieľ projektu.

2. PLÁNOVANIE

Naplánujeme postup prác a vyberieme najlepšiu možnú technológiu pre váš projekt.

3. SKENOVANIE

Vykonáme skenovanie daného územia vhodne zvolenou technológiou.

4. SPRACOVANIE

Vypracujeme 3D model a vypočítame potrebné údaje pre váš projekt.

5. ODOVZDANIE

Odovzdáme vám finálne vypracovaný projekt vo vami zvolenom formáte.

Sme tu pre vás!

Oslovili vás naše skúsenosti a jedinečné riešenia? Neváhajte nás kontaktovať a pridajte sa medzi našich spokojných klientov.